karolina-rijecka.com

 Društvo Hrvatskih pjesnika Rijeka - http://karolina-rijecka.com

Ovdje kliknite za >>> NOVI IZGLED WEB STRANICA <<<

Vijesti i haiku natječaji

Tko je Karolina Riječka?

O nama

Haiku pjesnici naši članovi

Haiku susreti pjesnika
Svjetski haiku

Kako pisati haiku?

Haiku arhiva

Haiku knjižara

Haibun poezija

Senryu poezija

Waka / Tanka Poezija

Renga poezija

Haiga galerija

Razmjena linkova

Haiku društvo Karolina Riječka Rijeka

World Haiku News & Contest

Who is Caroline of Rijeka?

Membership Subscription

World haiku poetry

Haiku Archive

Our Haiku bookshop

Haibun poetry

Senryu Poetry

Waka / Tanka Poetry

Renga Poetry

Haiga gallery

Links exchange

Dobrodošli na stranice društva Hrvatskih haiku pjesnika

Društvo Hrvatskih Haiku pjesnika “Karolina Riječka” - Rijeka osnovano je 2000. godine u Rijeci s ciljem da promiče haiku poeziju u ovom dijelu Hrvatske i u svijetu. Osnivači društva su Borivoj Bukva, dr.sci. Jadran Zalokar, Siniša Posarić, Žarko Milenić. Društvo je organizator tradicionalnih međunarodnih haiku susreta koji se održavaju u Rijeci, Riječki haiku pjesnici usko surađuju s haiku društvima u svijetu, a prisutni su i na Internetu. Za prvog predsjednika društva izabran je dr.sci. Jadran Zalokar.

Stranice haiku društva “Karolina Riječka” otvorene su za sve umjetnike (pjesnici, književnici, slikari), za sve koji žele predstaviti sebe, svoje radove, svoja mišljenja i viđenja.

 • Haiku pjesnici

 • Pjesnici

 • Pisci, Književnici

 • Slikari

 • Galerije, galeristi

 • Aukcije

 • Izdavačke kuće

Pošaljite nam sve vaše prijedloge, savjete, informacije, haiku tekstove, pohvale, pokude vezano uz naš site te Hrvatsku i svjetsku Haiku poeziju

Welcome to the Web Pages of the Croatian haiku poets association

Haiku Society Rijeka was founded in Rijeka in 2000 with the aim of popularizing haiku poetry in this part of Croatia and in the world.

Haiku poets Siniša Posarić, Borivoj Bukva, Žarko Milenić and Ph. Dr. Jadran Zalokar established the Society. This Society organized traditional international haiku poets gatherings in Rijeka. Haiku poets from Rijeka have established collaborations with other Croatian haiku associations as well as with the world ones. The first president of the Haiku Society Rijeka is Ph. Dr. Jadran Zalokar.

Dear friends, haiku and other artists from all around the world - welcome to "Karolina Rijecka"! You can contact us by the following e-mail addresses:

 • Haiku poets

 • Other poets

 • Writers (novelists, essayists)

 • Painters

 • Galleries

 • Auctions

 • Editors

Your suggestions, advice, information, haiku poems, complaints, praises... about "Karolina Rijecka", Croatian and the world haiku are also welcome! Thank you for being with us!

 

Urednici - Editors:

Borivoj Bukva

borivoj.bukva@karolina-rijecka.com

 

dr. sci. Jadran Zalokar

jadran.zalokar@karolina-rijecka.com

 

Biljana Bokun - Lora

lora.dober@karolina-rijecka.com

 

Dimitar Anakiev

dimitar.anakiev@guest.arnes.si ili dimitar.anakiev@karolina-rijecka.com

 

Karolina Riječka 2004 - 2005 © Sva prava pridržana - DHP Rijeka broj registra 08001456